Ekologinen nahka

Hirvi

Maailman paksuinta pehmeää nahkaa

ME TEEMME EETTISTÄ NAHKAA

Yksikään eläin ei kuollut näiden nahkojen takia

Hirvi on villieläin, joka on kuulunut Suomen luontoon kivikaudelta asti. Se ei tarvitse ihmisen huolenpitoa tai resursseja, vaan elää elämänsä vapaana puhtaassa luonnossa. Metsän kuninkaalla ei ole luontaisia vihollisia, joten kantaa täytyy säädellä viranomaisten toimesta. Hirvien lukumäärä lasketaan vuosittain, ja näiden tietojen perusteella Suomen Riistakeskus myöntää metsästysluvat, joilla hirvikanta pidetään tavoitetasolla.

Kannanhoitoa harjoitetaan lajin jatkuvuuden ja elinvoimaisuuden turvaamiseksi. Liikakasvu aiheuttaisi eläinten aliravitsemusta ja lisäisi kuolemaan johtavia liikenneonnettomuuksia ja metsävaurioita.

Metsästyskausi on rajoitettu syyskuusta joulukuuhun. Perinne vaatii metsästäjiä kunnioittamaan saalistaan, ja metsästyslaki kieltää aiheuttamasta tarpeetonta kipua ja kärsimystä eläimelle. Lisäksi jokaisen metsästäjän on läpäistävä teoreettinen ja käytännöllinen koe eettisen ja kunnioittavan metsästyksen varmistamiseksi.  Metsästyslaki suojaa myös luontoa; metsästäjät liikkuvat maastossa jalkaisin, autojen sekä koneiden käyttö metsästyksen apuvälineenä on kiellettyä.

Aidosti eettinen nahka valmistetaan vapaiden ja onnellisten eläinten vuodista. Nahkamme eivät tule koskaan olemaan massatuotantoa, vaan yksilöllisiä luonnontuotteita. Nahoissa voit nähdä vielä jälkiä vapaana eletystä elämästä: esimerkiksi pieniä naarmuja tai hankaumia, kun eläin on rapsutellut itseään puuta vasten.

Hirvi

ME TEEMME EKOLOGISTA NAHKAA

Vastuullisesti tuotettu aito nahka on ekologisempi valinta kuin tekonahka

Suurin osa “vegaaninahasta” on valmistettu muovista, erityisesti polyuretaanista, PVC:stä tai polyesteristä. Nämä kaikki ovat fossiilisista polttoaineista valmistettuja ja biologisesti hajoamattomia materiaaleja. Aidosta nahasta valmistettujen tuotteiden elinikä on huomattavasti pidempi kuin keinonahasta valmistettujen tuotteiden. Hyvällä hoidolla nahka ikääntyy kauniisti ja kestää sukupolvelta toiselle, kehittäen ainutlaatuisen patinan.

Nahan parkitsemiseen on erilaisia vaihtoehtoja, joista yleisimmät ovat kromi- ja kasviparkitus. Kasviparkitus on vuosituhansia vanha menetelmä ja sen oikeaoppinen toteutus vaatii perinteisten käsityötaitojen tarkkaa tuntemusta. Näiden taitojen yhdistäminen moderniin tuotantosuunnitteluun mahdollistaa pienemmän ekologisen jalanjäljen. Kasvisparkituksessa parkitustanniinit tulevat kemikaalien sijaan luonnonmateriaaleista, kuten puun kuoresta.

Teemme kromiparkittua nahkaa vain tarpeisiin, joissa lopputuotteiden käyttömuodot vaativat esimerkiksi poikkeuksellista kuumuudenkestoa tai vedenpitävyyttä. Parkitsemisessa syntynyt kromi saostetaan ja toimitetaan kiinteänä massana luvanvaraiselle jatkojalostamolle. Suhtaudumme kromiparkitusprosessiin hyvin vastuullisesti ja tuotannon laadun varmistamiseksi testautamme myös valmiit nahat säännöllisesti riippumattomassa laboratoriossa.

Molemmat menetelmät ovat asianmukaisesti ja ammattitaitoisesti toteutettuina turvallisia ympäristölle ja työntekijöille. Ekologinen nahka syntyy vastuullisen ja ympäristöystävällisen tuotannon lopputuloksena.

Vihreät arvot ja kestävä kehitys tekoina

Me uskomme resurssitehokkuuteen kaikessa toiminnassamme.

Käytämme tuotannossamme energiaa, vettä ja raaka-aineita mahdollisimman tehokkaasti ja ekologisesti.

Panostamme konekannassamme uuteen teknologiaan ja
haastamme tuotantosuunnitteluamme jatkuvan kehittämisen periaattein.

Kokkolan Nahka
  • Emme käytä kivihiiltä tai raskasta polttoöljyä. Käytämme tuotannossamme vain vihreää sähköä. Kiinnitämme kaikessa toiminnassamme huomiota energiankulutuksen minimointiin ja jopa tehtaamme valaistus on vaihdettu led-lamppuihin.
  • Kaikki tuotannossamme käytetty vesi kerätään ja puhdistetaan yhtiön omassa vedenpuhdistuslaitoksessa. Toimintamme on ympäristöluvan alaista ja sitä valvoo Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus.
  • Käytämme vain vesiohenteisia nahan viimeistelykemikaaleja ja kaikki käytössämme olevat kemialliset tuotteet ovat REACH- hyväksyttyjä.
  • Käytämme ympäristömerkittyjä ja biohajoavia pakkausmateriaaleja aina kun se on mahdollista.
  • Kaikesta orgaanisesta lietteestä ja kiinteästä jätteestä tehdään biokaasua lähellämme sijaitsevassa biokaasulaitoksessa. Meidän osuudellamme voidaan tuottaa kaasuautoille lähes 200 000 vihreämpää kilometriä ja säästää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Biokaasun liikennekäytön hiilidioksipäästöjen katsotaan olevan laskennallisesti nolla muiden uusiutuvien polttoaineiden tavoin.
  • Suosimme hankinnoissamme paikallisia yrityksiä.

Hyödynnämme raaka-aineen kokonaisuudessaan

Kaadetut hirvet hyödynnetään mahdollisimman hyvin. Riistaliha menee metsästäjien omaan käyttöön, mutta nahkojen jatkojalostus on usein yksityishenkilöille liian työlästä ja ilman tarjoamaamme yhteistyötä nahat jäisivät metsiin.

Me vastaanotamme seuroilta kaikki vuodat ja lajittelemme ne tehtaallamme. Nahkatuotantoon soveltuvat vuodat parkitaan ja lemmikkituotantoon soveltuvista nahoista valmistamme koirien puruluita ja -herkkuja. Hyödynnämme siis raaka-aineen sataprosenttisesti. Puruluutuotantoomme voit tutustua täältä

Koirien puruluut

Kompensoimme ilmastovaikutuksia hiilinielulla

Metsät ovat Suomen merkittävin uusiutuva luonnonvara ja tärkeä osa kansallisvarallisuuttamme. Kompensoimme ilmastovaikutuksia omalla hiilinielullamme ja oman metsän kasvatus ja hoito on aktiivinen ympäristötekomme.

Omistamistamme metsistä löytyy sekä laajoja mäntykankaita, joilla puolukat kasvavat syksyisin punaisina ryppäinä, että tiheämpää kuusikkoa, jonka suojassa hirvet ja muut metsän eläimet käyvät herkuttelemassa nuolukivillä. Puissa kasvava naava on selkeä merkki ilman puhtaudesta ja saasteettomuudesta.

Hiilinielu Kokkolan Nahka